2016 – Πρόγραμμα Αεροπορικών Επιδείξεων & Ναυτικών Δράσεων